EMDR

[Eye Movement Desentisation & Reprocessing]

Dit is een zeer geschikte en populaire therapeutische interventie voor trauma verwerking en angstreductie. De interventie bestaat uit het naar voren laten komen van de meest bedreigende herinnering van het traumatische moment terwijl tegelijkertijd de ogen heen en weer worden bewogen van links naar rechts (of je kan naar geluid luisteren wat verspringt van links naar rechts).

Door die beweging en in combinatie met de herbeleving ontstaan er nieuwe verbindingen tussen beide hersenhelften en wordt de herinnering via beide hersenhelften (en de neocortex en het limbische systeem) verwerkt. Dit lijkt een soort nabootsing te zijn van de REM fase in het slapen. In de rem slaap verwerken we al dromend de dingen van de dag en eventuele levensthema’s. Deze fase is herkenbaar aan de snelle oogbeweging. Het helpt verwerken en geeft een ander perspectief op de gebeurtenis. Tevens geeft het een desensitisatie van eventuele triggers.