EMDR

[Eye Movement Desentisation & Reprocessing]

Dit is een zeer geschikte en inmiddels zeer populaire therapeutische interventie voor traumaverwerking en verschillende soorten angstreductie. Ook zijn er talloze onderzoeken gedaan naar de effectiviteit ervan, waaruit naar voren komt dat het goede resultaten geeft. De interventie bestaat uit het naar voren laten komen van de meest bedreigende herinnering van het traumatische moment terwijl tegelijkertijd de ogen heen en weer worden bewogen van links naar rechts door de hand van de therapeut te volgen of er wordt tegelijkertijd een klikkend geluid gepresenteerd dat verspringt van het linker naar het rechter oor.

Dat het werkt is aangetoond, over hoe het werkt bestaan er nog verschillende theorieën. Het meest aangehouden verklaringsmodel momenteel is die van de werking van het (werk)geheugen. De traumatische gebeurtenis is opgeslagen in het langetermijngeheugen. De bewuste herinnering kun je weer terughalen en herbeleven, zowel fysiek als emotioneel. Deze herbeleving speelt zich af in het kortetermijngeheugen. Door tegelijkertijd de oogbeweging of het verspringende geluid aan te bieden in combinatie met de herbeleving is er minder capaciteit beschikbaar in het werkgeheugen en vervaagt de herinnering. Elke daarop volgende keer vervaagt het verder en vervangt de eerdere herinnering in het lange termijn geheugen en neemt de emotionele lading ook steeds verder af. Er kan ook een nieuw perspectief ontstaan op de traumatische gebeurtenis.