Emotioneel lichaamsgericht werken

Alles wat we voelen en ervaren wordt verwerkt en opgeslagen in het lichaam, soms zelfs tot het celgeheugen. Om te veranderen of iets aan te pakken is het lichaam dus een onontbeerlijk instrument.
Via bewegingen, gewaarwordingen en ademhaling kan je meer in contact komen met wat je werkelijk voelt en de aanzet maken tot transformatie van datgene waar je van af wil.