Emotioneel lichaamsgericht werken

Alles wat we voelen en ervaren wordt verwerkt en opgeslagen in het lichaam, soms zelfs tot in het cellulaire geheugen. Om onze gevoelens of perceptie van zaken te veranderen of iets aan te pakken is het lichaam dus een onontbeerlijk instrument en kan dienen als mediator bij het vinden van de oorzaak van onze klachten.
Via bewegingen, gewaarwordingen en via je ademhaling kan je meer in contact komen met wat je werkelijk voelt en de aanzet maken tot transformatie van datgene dat je niet langer dient.