Integratieve Hypnotherapie

Hypnotherapie biedt de mogelijkheid om zowel op het lichaam als de geest invloed uit te oefenen. Hypnotherapie is een vorm van integratieve psychotherapie die werkzaam is op verschillende lagen waarbij naast het verhelderende en inzicht gevende gesprek specifiek gebruik gemaakt kan worden van trance momenten. Door middel van hypnotherapie kunnen verwerkingsprocessen gestimuleerd worden, emoties geuit, gedrags- en denkpatronen veranderen. Ook lichaamsklachten kunnen beïnvloed worden en verdwijnen en er is altijd sprake van persoonlijke groei.

De klassieke werkwijze spreekt via diepe ontspanning en symbolische beeldverhalen het dieperliggende herstellende vermogen aan.

Alle ervaringen die een mens opdoet in het dagelijks leven liggen opgeslagen in het onbewuste. Soms worden de ervaringen onverwerkt weggestopt. Op enig moment kunnen die in het onbewuste opgeslagen herinneringen getriggerd worden en voor problemen zorgen en het dagelijks functioneren gaan beïnvloeden.

Door toepassing van trance kan er toegang ontstaan tot die opgeslagen informatie. Deze bewust gemaakte informatie kan vervolgens in een andere vorm, met een ander kader herijkt worden waardoor het geen storing meer oplevert in het dag bewustzijn. Ook in eigen imaginaties of geleide fantasieën, vergelijkbaar met wakker dromen liggen ongekende mogelijkheden.
In je eigen beeldverhaal kan je precies tegenkomen wat je dwars zit, er contact mee maken en het uiteindelijk verwerken, transformeren en in de hernieuwde vorm integreren in je bestaan.

Het is een diepgaande en tevens één van de meest ontspannen therapievormen.

Hypnotherapie leent zich ook heel goed om transpersoonlijk werk te doen en te verbinden naar het grotere geheel, waarbij gereisd kan worden naar verschillende dimensies en frequentie velden.