Opstellen / Zelfresonantie

Zelfresonantie door het opstellen van je verlangen

Met een gerichte vraag of verlangen kan je zichtbaar gaan maken welke dynamieken in jou en jouw systeem een rol spelen. Door het in de ruimte neer te zetten van symbolische objecten die jouw innerlijke familie of ervaringen representeren, krijg je er letterlijk zicht op en kan je in het moment een verandering doorvoeren en ervaren wat het je oplevert. In groepsverband kan dit met mensen of individueel dit met poppetjes of andersoortige symbolische representanten.

Daar er werkelijk een uitwisseling van gevoelens ontstaat en er bewust contact gemaakt wordt met innerlijke delen  (overlevings-/trauma of gezonde delen) kan er een nieuwe beweging ontstaan naar heling.

De autonomie van de cliënt staat hierbij voorop en er wordt gewerkt met informatie van de cliënt zelf en wat op het moment van de opstelling belangrijk is en getoond mag worden. Een behandelsessie van een opstelling houdt zich aan wat de cliënt verlangt. Als begeleider luister je naar de cliënt en stopt de opstelling als deze genoeg heeft gehoord en gezien. De cliënt wordt gesteund om bij zichzelf te blijven en aan te geven wat op dat moment voor hem/haar belangrijk is.

Tafel-opstelling