Welkom op de website van PIT

Mijn naam is Tanja Caradonna-Moeliker. Mijn levenspad bracht mij onder andere tot de ontwikkeling van het zijn van dochter en zus naar echtgenoot, moeder, therapeut, vriendin, collega en tot trotse grootmoeder en de mens die ik nu ben.

Al vele jaren ben ik actief binnen de gezondheidszorg. Aanvankelijk als para-medicus vervolgens ook binnen de geestelijke gezondheidszorg. De combinatie van lichaam en geest is voor mij essentieel, het een kan niet zonder het ander. Ik werk met hart en ziel en mijn talent is om mensen daar in te raken.

Mijn overtuiging van waaruit ik werk is dat alles in essentie aanwezig is om tot ontwikkeling te komen, Pit (begeleiding) is een verwijzing naar deze latente aanwezigheid. Die geactiveerd kan worden, net zoals wanneer je een zaadje in de grond kan stoppen om het tot ontwaken te laten komen. Waarbij voor het ontkiemen de grond als voedingsbodem medebepalend is.

Tanja Caradonna