Tarieven & vergoedingen

Vergoeding is per zorgverzekeraar en situatie verschillend. Belangrijk is de aanvullende verzekering en de hoogte van de ‘alternatieve’ vergoeding per sessie en per jaar.
Check uw eigen polis. Of mijn beroepsvereniging die een overzicht geeft van de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars: https://nvpa.org/verzekeringen/public.

Als de coaching / begeleiding werkgerelateerd is, is de werkgever soms bereid een bijdrage te leveren in de kosten. Overleg dit met je eigen werkgever.

NVPA logo

Orienterend
gesprek

45 minuten

25 euro

Integratieve Hypnotherapie

1 uur

85 euro

Psychosociale
therapie

1 uur

85 euro

Zielsregressie

2,5 – 3 uur

185 euro

Coaching


1 uur

85 euro

Deelname
workshop

 25 euro / 85 euro

 

Betaling kan per digitale factuur (maandelijks), contant of met pin.
NL25 INGB 0006148982
t.a.v. Pit-begeleiding