Zielsprogressie

Zielsprogressie is een zielenreis naar de spirituele wereld. Het is een prachtige en verrijkende ervaring om vanuit een verdiepende trance verbinding te maken met je onsterfelijke zielsherinneringen en – ervaringen. Je reist naar de zielenwereld, naar de dimensie die je ziel doormaakt tussen je levens in. Het is voorbij ons idee van tijd en ruimte. Door de zielsherinneringen krijg je inzicht in jouw levensweg en weet je weer wie je diep van binnen bent en wat belangrijk is in je huidige leven.

Je reist vanuit het nu en met het besef dat je veilig en ontspannen zit op een stoel. Tegelijkertijd kun je je mee laten voeren op de stroom van jouw zielen-energie naar elke beleving van jouw ziel die je brengt bij het antwoord op jouw vraag. In vorige levens en in het leven tussen de levens.

Het brengt je antwoorden op oude levensvragen, zoals:

  • wie je werkelijk in jouw wezenskern bent

  • wat je diepste hartenwens is, hoe je die wilt uitdragen en helemaal verwezenlijken

  • je unieke spirituele bestemming, je oorspronkelijke doel om naar de aarde te komen

  • je scheppingskracht, je talenten en mogelijkheden

  • de verbanden tussen je huidige en je vorige levens, de rode draad door levens heen

  • wat je tegenhoudt om helemaal te leven vanuit je Hart

  • … en nog veel meer …

De zielsprogressie duurt gemiddeld 2,5 tot 3 uur en de sessie wordt opgenomen.
Voordat je aan een zielsprogressie begint is het belangrijk dat je van te voren één succesvolle regressie hebt gehad met een ervaring in een vorig leven. Dit om zeker te zijn dat je een diepe trance kunt bereiken en deze ook gedurende de zielsprogressie kunt vasthouden.
Als je deze ervaring nog niet hebt dan kan een en ander kort na elkaar plaatsvinden, bijvoorbeeld enkele dagen of een week tussen beide sessies in. Ook is het belangrijk dat je voldoende inzicht hebt in je eigen proces. Dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt door onder andere therapie.

Belangrijke baanbrekers zijn Dolores Cannon en de Amerikaanse hypnotherapeut Micheal Newton geweest. Zij hebben een groot deel van hun leven en daarna gewijd aan het in kaart brengen van informatie rond reïncarnatie en vorige levens. Samen met de vraag, wat er gebeurt in het tussenbestaan, d.w.z in het bestaan na het (oude) leven en voor de (nieuwe) geboorte. Ieder van hen ontwikkelde verfijnde hypnosetechnieken, om dit aan het licht te brengen. Duizenden mensen brachten zij in zo’n zielentrance, en ontdekten dat de ervaring van zielen in de spirituele wereld een bepaalde structuur hebben, die je in veel van dit soort regressies kunt volgen. Achtergrond of geloof maakten niet uit.

Vanuit de steeds toegankelijkere oude kennis rond het zielenbestaan en gecombineerd met nieuwe inzichten is de reis naar het Innerlijk Universum en de Mystieke Ruimte van het Hart ontstaan. In Nederland bezielt uitgewerkt door Monique Houben.

 

island heart shape

Innerlijk universum, mystieke ruimte van je hart

In deze Zielsprogressie reis je vanuit jouw Innerlijke Universum naar de Mystieke Ruimte van je Hart.

De Mystieke Ruimte van je Hart is de ruimte waar je in het centrum zit van je energie en direct in verbinding staat met de Hemel, de Aarde, je Hogere Zelf en alle andere werelden. Hier bevindt zich je Godsvonk, je Diamanten Kerncel of Atoom van Eeuwig Licht.

De Mystieke Ruimte van je Hart is dus een enorme informatiebron waar de wijsheid van de kosmische eenheid, het kernbeginsel van de oorspronkelijke en onsterfelijke ziel te vinden is. In deze ruimte bevindt zich de interdimensionale poort die ons rechtstreeks verbind met de Bron. Vanuit deze ruimte kun je dus niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met de andere niveaus van werkelijkheid.
Waardoor je nu kunt kiezen om te reizen naar het tussenbestaan via regressie of via de heilige interdimensionale poort in je hart.
Beiden brengen een unieke ervaring.